Pro Loco di Casal Cermelli

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Prima pagina Cantè j'Ov dello Zio NINO

Cantè j'Ov dello Zio NINO

E-mail Stampa

 

Sóma partì da nòstra cà iomà ciapà ŗa strada
par amnì da u siùr Pipēii a féi ŗa serenata


Sóma quàter giuvinēii somà sènsa criònsa
sóma amnì a canté e suné  secónd cu ié l’iżònsa


O téi Pipēi o téi Pipēii i séi se ca voi dìvi
i m’on dič i vostr’aużēii chi èi na bèla dòna
se sas fàcia a ŗa finestra pare i na Madòna


O téi Pipēii o téi Pipēii i séi se ca voi dìvi
i m’on dič i vostr’aużēii chi èi na bèla fìa
furtinà cul giuanēii cuss la purtarrà via


u ié paŝà i dì d’Carvé u ié amnì ŗa Smòuna Sònta
sóma amnì a canté e suné secónd cu ié l’iżònsa


dém di óvi dém di óvi non fatemi più penare
che la Luna vuol andar sotto e non vuol più restare


e s’in vóri nènt dém d’ióv démi di denari
basta che non ci facciate mai mai più penare


in sta casa gentil casa ui stà dŗa brava gènt
i’ón sentì canté e suné e i’ón viscà lo chiaro


dém di óvi dém di óvi diŗ vostér galéini
chi m’on dič i vostr’aużēii chi n’èi diŗ càŝì péini


dém di óvi dém di óvi dŗa galéina biònca
chi m’on dič i vostr’aużēii c’lè tìt u dì c’la cònta


dém di óvi dém di óvi dŗa galéina rùŝa
chi m’on dič i vostr’aużēii c’lè tìt u dì c’la pùŝa


travarsònda la rużà somà bagnà le gambe
per amnì da u siùr Pipēii a féi ŗa serenata


dém di óvi dém di óvi dŗa galéina grìża
chi m’on dič i vostr’aużēii che i téni antŗà camìża


dém di óvi dém di óvi dŗa galéina ŝòpa
chi m’on dič i vostr’aużēii che i téni antŗà gaiòfa


dém di óvi dém di óvi dŗa galéina nèira
che a stònda antìŗ pulé la plìca tìta sèira


somà partì da tant luntàn per amnì da queste bande
travarsònda la rużà somà bagnà le gambe


e s’in vóri nènt dém d’ióv démi ina galéina
o diŗ pöu e du salàm o diŗ böu vij d’cantéina


ai dirómma ai sunadùr chi sòunu in bél vasétu
par i sta brava gènt chi son levà da u letu


e s’in vóri nènt dém d’ióv dém ŗa vostra fìa
a la carióma an sra bigötta e ŗa purtóma via


RINGRAZIAMENTO

ora adèss chi méi dač ióv nui av ringrasióma
se in autr’ani a sóma al mónd e nui a riturnóma


IN CASO DI RIFIUTO

in sta casa cattiva casa u ià cantà ŗa suéttra
si èi diŗ fij da marié cui scapa ŗa cagötta
 
 

Forse non tutti sanno che....